top of page

Zerzevan Kalesi

ARSENAL

MS 3-7. yüzyıl

Kilisenin kuzeyinde yerleşimin en büyük yapısı yer almaktadır. Dar uzun forma sahip iki bölümlü olan bu yapı 10,9x36,4 m. boyutlarındadır. Beşik çatıya sahip olan yapının silah deposu (arsenal) olduğu düşünülmektedir ve kuzey duvarında, batı tarafta giriş kapısı olabilecek bir alt yapı bulunmaktadır. 1975'e kadar ayakta olan yapının doğu duvarı yıkıldığı haliyle günümüzde görülebilmektedir.  Yapının işlevi hakkındaki detaylara ancak gerçekleştirilecek kazılar ile ulaşılabilecektir. Arsenalin kuzeyinde ise herhangi bir yapılaşmanın olmadığı ve ana kayanın düzeltildiği toplantı yeri olarak düşünülen geiş alan bulunmaktadır.

bottom of page