top of page

Zerzevan Kalesi

KİLİSE

MS 6. yüzyıl

Yerleşimin yüksek olan güney bölümünde kamu yapıları bulunmaktadır. Kentte en iyi korunmuş kamu yapılardan birisi doğu-batı doğrultusunda 4 mekândan oluşan kilisedir. Yerleşimin en yüksek noktasına M.S. 6. yüzyılda inşa edilmiş kiliseye güneydeki avludan girilmekte, yapının içinde ise bir vaftiz havuzu bulunmaktadır. Zerzevan Kalesi’nde ele geçmiş ve şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde olan bronz bir kova bulunmaktadır. Yüzeyinde eski Yunanca “ΥΠΈΡ ΕΥΧΉC ΚΑΙ CΩΤΗΡIΑC ΑΝΤΙΠAΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤOC ΤΟY ΟIΚΟΥ ΑYΤΟY ΚYΡΙΟC ΦΥΛAΞΙ CΑΙ (Antpatros’la ailesinin dileğinin -veya adağının- kabul edilmesi ve selamet için. Tanrı sizi korusun)” yazıtı yer alan ve kiliseye ait olan kova kilisenin inşa tarihiyle aynı döneme M.S. 6. yüzyıla tarihlendirilmektedir.

bottom of page