top of page

Zerzevan Kalesi

KONUTLAR

MS 3-7. yüzyıl

Cadde ve sokakların izlenebildğii kuzeye doğru alçalan bölge ise konut alanıdır. Konutlar tek veya birden fazla mekândan oluşmakta, temel kısımları ana kayaya oyulmuş, ana kayanın oyulması ile elde edilen bloklar ise yapı duvarlarında kullanılmıştır. Söz konusu konutlardan günümüze kadar belirli bir yüksekliğe kadar korunmuş duvar ve kapı blokları izlenebilmektedir. İki katlı olarak tasarlanmış konutların büyük kapılara sahip alt katı atlara ve besi hayvanlarına ayrılmış, ayrıca depo işlev görmüş, asker ve siviller ise üst katı yaşam alanı olarak kullanmışlardır. Yapılara at bazı duvarlarda dikkat çeken dikme şeklinde blokların araları kaba taşlardan örülmüş olmalıdır. Kuzeydeki konut alanı dışında kamu yapılarının ağırlıkta bulunduğu güney bölümde de daha büyük boyutlu dört veya daha fazla mekanlı bağımsız ayrı yerleşim birimleri bulunmaktadır. Bu özel yapılardan birisi yerleşimin orta kısmında, arsenal yapısı le büyük su sarnıcı arasında kalmakta ve beş mekândan oluşmaktadır. 9,6 x 12,4 m. boyutlarındaki konut, asker üst düzey bir yönetici tarafından kullanılmış olmalıdır. Büyük boyutlu bloklardan oluşturulan duvarları belirli bir seviyeye kadar korunmuş, kapı söve ve lentoları günümüze kadar ulaşmıştır. Konutun duvarlarının diğer yapılara göre oldukça kalın yapılmış olması ısı kaybını önlemeye ve dayanıklılığa yönelik olmalıdır.

bottom of page