top of page

Zerzevan Kalesi

MEZARLAR

MS 3-7. yüzyıl

Yerleşim alanı dışında ise farklı tip mezarlardan oluşan nekropol alanı bulunmaktadır ve burada genel olarak 3 tür mezar tespit edilmiştir. Bunlar tonozlu mezarlar, klineli ve lahit biçiminde oyulmuş kaya mezarlarıdır. Nekropol alanında yapılan çalışmalarda şimdiye kadar iki adet tonozlu mezar tespit edilmiştir. Yerleşimin dışında, güney kulenin 88 m. güneyinde yer alan ana kayaya oyulmuş mezarlar bulunmaktadır. Diğer kaya mezarları ise yerleşimin güneyindeki diğer yüksek tepe üzerinde yer almaktadır. Söz konusu mezarlar genel olarak basamaklı bir girişe sahiptir ve doğrudan mezar odasına açılmaktadır. Giriş dışındaki her üç yönde de ölülerin yatırılması için üç kline açılmıştır. Kaya mezarlarının kuzeybatısında, yönlenmesi kaya mezarlarından farklı olarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan 5 adet lahit biçiminde ana kayaya oyulmuş mezarlar bulunmaktadır. Mezarların lahit kapakları ise günümüze kadar ulaşamamıştır.

bottom of page