top of page

Zerzevan Kalesi

SURLAR

MS 3-7. yüzyıl

Savunma amaçlı inşa edilen askeri yerleşim 12-15 m. yüksekliğinde, 2,1 – 3,2 m. kalınlığındaki surlarla çevrelenmiştir. 1,2 km. uzunluğundaki sur duvarına belirli aralıklarla yerleştirilmiş 10 adet burç ve 2 kule tespit edilmiştir. Aynı zamanda burçlar arasında dışa çıkıntılı destek duvarları da bulunmaktadır. Surların bir bölümü özellikle doğu ve güney bölümlerinde ana kayanın oyularak belirli bir yüksekliğe kadar sur duvarı olarak kullanıldığı, üzeri düzlenerek duvarın kesme bloklardan oluşturulduğu görülmektedir. Surların inşasında özellikle güneydeki taş ocağı kullanılarak bloklar yerleşime taşınmıştır. Doğu sur duvarlarında burçların fazlaca yapılması, kaleye tek girişin ve antik yolun bu bölümde yer alması, konumunun saldırıya açık bir topografik özelliğe sahip olmasındandır. Yerleşimin güneyinde dikkat çeken gözetleme ve savunma amaçlı üç katlı büyük kulenin 19.2 m.’ye kadar olan kısmı korunmuş, orjinal yüksekliğinin ise 21 m. olduğu tespit edilmiştir. Kulenin yamaç eğimine bağlı olarak alt kısmı dışa doğru yedi basamaklı kaide şeklinde inşa edilmiştir. Kulenin kuzey duvarında surun kule ile birleştiği yer rahat bir biçimde anlaşılabilmekte ve böylece sur yüksekliği hesaplanabilmektedir. Güney kulede gerçekleştirilen çalışmalarda yer altına doğru devam eden bir geçit tespit edilmiş ve bir bölümü ortaya çıkarılmış, fakat geçidin son kuşatmadan önce düzgün bloklar ve harç ile kapatıldığı görülmüştür.

bottom of page